Blog

Blog Image

Fiscale eindejaarstips 2020

24 belastingtips voor de jaarwisseling

Kopen, opleveren, schenken, vooruitbetalen, investeren: sommige zaken kunt u beter dit jaar nog regelen, andere kunt u beter over de jaarwisseling heen tillen. Lees hier onze 24 belastingtips voor het einde van het jaar.

Particulier

 1. Koop of lever uw vakantiewoning voor 1-1-2021 met het oog op de verhoging van de overdrachtsbelasting.
 2. Stel aankoop of levering van een starterswoning uit. Starters jonger dan 35 jaar betalen vanaf 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting.
 3. Koop of lever beleggingsvastgoed voor 1-1-2021. De overdrachtsbelasting voor woningen gaat van 2% naar 8% als deze niet als eigen woning/hoofdverblijf gaan dienen, voor overig vastgoed gaat het tarief van 6% naar 8%).
 4. Verhuizen? Koop de nieuwe woning zo vroeg mogelijk in het jaar met het oog op een langere overbruggingsregeling.
 5. Betaal lijfrentepremie voor 1-1-2021.
 6. Betaal privé-belastingschulden vóór 1 januari.
 7. Vervroeg giften; combineer giften twee jaar ter vermijding van de drempel.overdrachtsbelasting gaat omhoog in 2021
 8. Vervang gewone giften door lijfrente-giften.
 9. Los hypotheekschuld af ter vermijding van het eigenwoningforfait, vooral als de WOZ-waarde hoger is dan €1.090.000.
 10. Betaal hypotheekrente vooruit tot 1 juli van het volgende jaar (aftrek tegen 46% i.p.v. tegen 43%).
 11. Betaal partneralimentatie vooruit (aftrek tegen 46% i.p.v. tegen 43%)
 12. Breng uw spaargeld onder in de bv.
 13. Schenk aan kinderen. Denk ook aan het effect op box 3.
 14. Schenk aan meerderjarige kinderen om hun box 3-vrijstelling 2021 van €50.000 op peildatum 1-1-2021 vol te maken.
 15. Zorg dat uw belastbaar box 3-vermogen onder de €30.846 blijft in verband met de zorgtoeslag, bijvoorbeeld door middel van een papieren schenking.
 16. Verlaag het box 3-vermogen in verband met de eigen bijdrage WMO/WLZ door het opeisbaar maken van de erfrechtelijke schuld.

IB-ondernemer

 1. Time investeringen met het oog op de investeringsaftrek.
 2. Time desinvesteringen met het oog op de desinvesteringsbijtelling.
 3. Beloon uw meewerkendeechtgenoot.
 4. Beloon uw meewerkende kinderen.bijtelling kilometeradministratie
 5. Als u volgend jaar met tegenbewijsregeling wil beginnen, tref dan voorbereidingenvoor uw kilometer-administratie met ingang van 1 januari a.s.
 6. Schaf dit jaar nog een elektrische auto aan die ook tijdig op kenteken gezet kan worden.Debijtelling elektrische auto gaat in 2021 van 8% over maximaal €45.000 naar 12% over maximaal €40.000.

DGA

 1. Schaf dit jaar nog een elektrische auto aan die ook tijdig op kenteken gezet kan worden. De bijtelling voor een elektrische auto gaat in 2021 van 8% over maximaal €45.000 naar 12% over maximaal €40.000.

Ondernemingen, algemeen

 1. Benut vrije ruimte WKR.

Meer informatie? Vraag het KendR.

0 comments on Fiscale eindejaarstips 2020