Visionplanner: de voordelen

Visionplanner logo

Visionplanner biedt uitgebreide dashboardtechnieken. Denk aan:

 • vergelijkende periode-cijfers met trendanalyses
 • cashflow-analyses
 • brutomarge-overzichten
 • uitgebreide kengetallen
 • benchmarks
 • kostenplaatsen
 • begrotingen
 • prognoses
 • stuuroverzichten: actual versus begroting/prognose
Portfolio

Begroten in Visionplanner

Het is o.a. mogelijk een begroting in te voeren en die naast de gerealiseerde cijfers te leggen, zodat u kunt bijsturen op de gestelde doelen.

Prognoses

Ook kunt u een prognose maken gebaseerd op naar keuze:

 • begroting
 • trendcijfers
 • gemiddelden van laatste jaren, enz.

Hierbij kunt u rekening houden met extra uitgaven en investeringen door de jaren heen. Visionplanner rekent de variabelen door en schotelt u prognoses en kasstroomoverzichten voor.  Zo ontstaat een sterkte/zwakte analyse en kan vroeg bijgestuurd worden om cashflow en marges te bewaken.

Operationele cijfers

Waar de meeste dashboards alleen werken met financiële cijfers, kan Visionplanner ook operationele cijfers verwerken. Denk hierbij aan aantal medewerkers, werkplekken, dienstauto’s, vierkante meters, etc. Op basis van deze kpi’s hebt u meer mogelijkheden om te sturen.

Aansluiten op Visionplanner

Met alle grote boekhoudpakketten kunnen koppelingen worden gelegd. Niets weerhoudt u dus om gebruik te maken van onze dashboardtechnieken en samen met ons te sturen op cijfers.  Laat ons uw business partner zijn!

Neem contact met ons op voor mogelijkheden en tarieven.