Aftrekposten en aftrekbeperkingen

Niet alle zakelijke kosten zijn zonder meer aftrekposten, ook al lijken ze dat soms wel. Deze kosten kunt u wel rekenen tot uw commerciële winst, maar niet of slechts gedeeltelijk tot uw fiscale winst. Ook hier zijn er weer talloze regelingen, voorwaarden en beperkingen. Hieronder enkele voorbeelden, de lijst is dus niet volledig. Voor specifieke informatie over aftrekposten en aftrekbeperkingen kunt u bij ons terecht.

Portfolio

Niet aftrekbare kosten

  • Kosten van werkruimte, inclusief inrichting, in de woning van de ondernemer zijn in principe niet aftrekbaar, tenzij aan allerlei voorwaarden wordt voldaan.
  • Literatuur en kleding, met uitzondering van vakliteratuur en werkkleding.
  • Persoonlijke verzorging.
  • Geldboetes (denk aan verkeersboetes, wielklem).
  • Agressieve dieren.

Beperkt aftrekbare kosten

Voor beperkt aftrekbare kosten geldt een drempel: u mag alleen bedragen boven die drempel aftrekken. U mag er ook voor kiezen om een bepaald percentage af te trekken, u hoeft dan niet boven de drempel uit te komen. Wat voordeliger voor u uitpakt, rekenen wij graag voor u uit.

  • Voedsel, drank en genotmiddelen (bijv. zakendiners).
  • Representatie: denk aan recepties, relatiegeschenken.
  • Congressen, seminars, symposia.
  • Zakelijk gebruik van privé-vervoermiddel is beperkt tot een vast bedrag per kilometer. Dit geldt natuurlijk niet als u het vervoermiddel op de zaak hebt gezet.
Portfolio