Financiële planning

Voor ondernemers is een degelijke financiële planning noodzakelijk. KENDR kijkt vooruit en denkt met u mee over de toekomst. Wij prognotiseren uw toekomstige inkomsten en uitgaven en anticiperen op toekomstscenario’s.
Hieronder een selectie van enkele aandachtsgebieden. Klik een onderwerp open voor meer informatie.

Een ondernemer valt niet onder de Ziektewet en heeft dus geen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u niet het risico lopen om zonder inkomen te zitten of dat uw bedrijf ten onder gaat? Dan kunt u het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluiten.
De hoogte van de (aftrekbare) premie schrikt veel ondernemers af, maar zonder verzekering krijgt u bij arbeidsongeschiktheid meestal alleen nog maar een bijstandsuitkering. Andere mogelijkheden zijn zelf geld opzij leggen, een AOV tegen collectieve voorwaarden sluiten, of u aansluiten bij een broodfonds.

Een ondernemer krijgt alleen AOW en zal dus zelf een pensioen moeten opbouwen. Voordeel voor ondernemers is dat het pensioen in de eigen onderneming kan worden opgebouwd en het pensioengeld tegelijkertijd aangewend kan worden voor de onderneming. Mogelijkheden zijn o.a.

– De Fiscale Oudedags Reserve (FOR)

– Lijfrente: Een reeks periodieke uitkeringen die eindigt bij iemands dood of eventueel ook op een vast tijdstip. Lijfrentepremies zijn tot bepaalde maxima aftrekbaar.

– Kapitaalverzekering: Met een kapitaalverzekering koopt u een recht op uitkering van een kapitaal, een bedrag ineens of in een vast aantal termijnen. De premie is niet aftrekbaar, maar de uitkering zelf is ook niet belast. Wel behoort de waarde van de kapitaalverzekering tot de belaste bezittingen in box 3.

– Waarde van de onderneming: Veel ondernemers bouwen hun oudedagsreserve als het ware op in hun bedrijf. Als een onderneming groter wordt en ook de waarde van die onderneming onevenredig snel toeneemt, wordt vaak ‘onderweg’ al een deel van de praktijk verkocht doordat personeel of derden zich inkopen.

– Zelf beleggen: U kunt in privé geld beleggen om zo een buffer op te bouwen voor uw oude dag. Omdat het gaat om de pensioenvoorziening is het beter om gespreid en niet te risicodragend te beleggen.

Sparen of beleggen is een alternatief voor lijfrente en pensioen. Nadeel van deze opties is dat het opgebouwde vermogen tussentijds wordt belast in box 3. Voordeel is dat u geen provisies e.d. kwijt bent en dus in principe een hoger rendement kunt behalen. Daarnaast bent u flexibeler. 

Vermogensoverdracht is een van de belangrijkste thema’s bij financiële planning. Denk aan gespreide schenkingsplannen, testamenten en legaten, belastingvrij schenken en erven van bedrijfsvermogen. 

Vaak worden personen die al in een bedrijf werkzaam zijn uitgenodigd om lid te worden van de maatschap of om een aantal aandelen in een ‘werk-BV’ over te nemen. Om uit te rekenen of dat financieel zinvol is, moet u een vergelijking maken tussen uw huidige inkomenspositie en die na inkoop. Dat laatste is niet altijd eenvoudig, omdat de hoogte van uw toekomstige winst afhangt van tal van zaken. De groei- en winstcijfers uit het verleden bieden goede aanknopingspunten.

Vaak wordt een soort proefperiode overeengekomen met ‘inklimmende winstrechten’. Dat wil zeggen dat u minder winst krijgt dan overeenkomt met uw aandeel in de onderneming en u zich op deze manier inkoopt in de onderneming. Dat heeft als groot voordeel voor u dat u niet gelijk met een financieringsprobleem zit en voor de overige ondernemers heeft het als voordeel dat men iets langer de tijd heeft om uw prestaties te waarderen.

Het is verstandig om op tijd na te denken over een toekomstige verkoop of overname. Het kan zijn dat het handiger is om van rechtsvorm te veranderen, of – zeker in de persoonsgebonden dienstverlening – alvast nieuwe partners of maten te laten toetreden. Wij adviseren om tenminste 6 jaar voor de voorgenomen datum van verkoop of het anderszins stoppen met de onderneming te beginnen met de planning.

Afrekenen met de fiscus
Het stoppen met een onderneming leidt vrijwel altijd tot een afrekening met de fiscus. Als uw activiteiten geleidelijk minder worden, kan de fiscus op een gegeven moment besluiten dat u feitelijk uw onderneming al hebt gestaakt. Er moet dan onmiddellijk worden afgerekend over eventuele meerwaarden. Dat kan soms leiden tot een gedwongen verkoop of een gang naar de bank voor een lening. Deze onmiddellijke afrekening is onder andere te voorkomen door de onderneming tijdig in te brengen in een bv.

De regels rondom opbouw en verdeling van vermogen voor en tijdens huwelijk zijn complex. Vermogensverschuivingen tijdens het huwelijk kunnen belangrijke belastingbesparingen opleveren. Neem contact met ons op voor advies over uw specifieke situatie.