Wie doet aangifte loonheffingen?

U moet aangifte loonheffingen doen zodra u personeel aanneemt en dus werkgever wordt. U moet dan niet alleen een salarisadministratie opzetten, maar u krijgt onder andere ook te maken met de Belastingdienst (inclusief UWV), de arbodienst, de ziektekostenverzekeraar en mogelijk (verplichte) pensioenfondsen. Ook als u in dienst komt van uw eigen onderneming, bijvoorbeeld als directeur-grootaandeelhouder van uw bv, bent u verplicht een salarisadministratie te voeren en aangifte te doen.

Wanneer aangifte loonheffingen?

U bent verplicht de aangifte loonheffingen digitaal te doen, meestal per maand of per vier weken. Als wij voor u de salarisadministratie verzorgen, krijgt u van ons exact te horen hoeveel u wanneer moet betalen.

Loonbelasting of loonheffing

Feitelijk doet u geen aangifte loonbelasting, maar aangifte loonheffingen. Loonheffing is de verzamelnaam voor de op het loon in te houden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet.

Loonadministratie uitbesteden?

Uw loonadministratie moet op orde zijn, uw loonstaten moeten zijn bijgewerkt. Er zijn nauwelijks ondernemers die zelf de aangifte verzorgen, omdat de berekening vaak complex is en er specifieke kennis nodig is van de regelgeving. Bij KENDR is die specifieke kennis in huis. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Of lees eerst meer over het uitbesteden van uw (salaris)administratie.