Wie betaalt inkomstenbelasting?

U bent verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen als u van de Belastingdienst hiertoe een oproep ontvangt. Doet u hierop geen aangifte, dan maakt de Belastingdienst een schatting van uw inkomen waarover u vervolgens een aanslag krijgt. De schatting van de Belastingdienst valt vaak hoger uit dan de eigen aangifte. Naast de te betalen belasting ontvangt u dan ook nog een verzuimboete.

Als u geen bericht ontvangt maar wel denkt dat u belasting moet betalen, dan moet u zelf aangifte doen. Dat kan via DigiD of via uw belastingconsulent.

Wanneer aangifte inkomstenbelasting?

Als u bericht hebt ontvangen van de Belastingdienst, dan staat op dat bericht wanneer u aangifte moet doen. Dat moet meestal vóór 1 mei van het daarop volgende jaar.
KENDR kan voor u maximaal 1 jaar uitstel aanvragen.

Als u geen bericht hebt ontvangen maar op eigen initiatief aangifte doet, dan moet dat uiterlijk binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar.

Gegevens die u moet verzamelen voor uw aangifte inkomstenbelasting

 • De jaarrekening van uw onderneming
 • Wijziging huiselijke situatie (samenwonen, huwen, scheiden, kinderen, verhuizing)
 • Jaaropgave(n) werkgever(s) en uitkeringsinstanties
 • Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering / lijfrenten
 • Jaaropgave opgebouwde pensioenen
 • WOZ-waarde van de eigen woning
 • Jaaropgave bank van hypotheeklening
 • Opgave betaalde erfpacht (is aftrekbaar)
 • Afrekeningen notaris bij aan- en verkoop woning
 • Jaaroverzichten van alle bezittingen en schulden (denk aan jaaroverzichten van bankrekeningen, effecten en kapitaalverzekeringen)
 • Overige mogelijke relevante informatie (overleg met uw adviseur of zie kopie aangifte jaar eerder)