Aangifte schenkbelasting en erfbelasting

Wij verzorgen voor onze relaties desgewenst ook de aangifte schenkbelasting of erfbelasting. Wat iemand aan schenkbelasting of erfbelasting gaat betalen, is van veel factoren afhankelijk. Zo betalen partners/kinderen een lager tarief dan kleinkinderen, die weer minder betalen dan overige verkrijgers. Ook gelden er verschillende vrijstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst, of neem contact op met een van onze adviseurs.

Schenken en schenkbelasting

Wilt u aan iemand schenken of krijgt u een schenking? Dan moet de ontvanger wellicht schenkbelasting betalen. Hoeveel hangt af van de hoogte van het bedrag, de relatie tot de schenker, de leeftijd van de ontvanger en het doel waarvoor de schenking wordt gebruikt. Er zijn allerlei vrijstellingen met name voor kinderen, bijvoorbeeld als de schenking wordt aangewend voor studie of eigen woning. Neem contact met ons op voor advies of een schenkingsplan.

Erven en erfbelasting

Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. Hoeveel u moet betalen is niet alleen afhankelijk van de waarde van de erfenis, maar ook van uw relatie tot de overledene. Bovendien gelden er verschillende vrijstellingen voor partners, (klein)kinderen, gehandicapte kinderen, ouders, etc. De Belastingdienst stuurt binnen 4 maanden na overlijden een brief naar een van de erfgenamen. Daarin staat hoe en wanneer u aangifte erfbelasting moet doen.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Erft of krijgt u een onderneming? Dan moet u over de waarde van die onderneming ook schenkbelasting of erfbelasting betalen. Maar als u de onderneming voortzet, kunt u gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting. De regeling is vrij complex en u moet aan verscheidene voorwaarden voldoen. Het beste kunt u daartoe contact met ons opnemen.