Copyright

Informatie op deze website kan worden overgenomen op andere websites en/of andere media onder voorwaarde van bronvermelding, waaronder wij verstaan een blijvende link naar www.kendr.nl.

Wij behouden ons het recht voor om het linken naar onze site uit te sluiten of anderszins te beperken. Neemt u gedeelten uit onze website over, dan stellen wij een emailtje op prijs.

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met zorg is samengesteld, geven wij geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de verstrekte informatie. Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten op basis van hetgeen op deze website te vinden is. Dit geldt a fortiori voor de externe links op deze website. In alle gevallen dient u met KENDR of uw eigen adviseur contact op te nemen over de huidige stand van zaken rond wetgeving of jurisprudentie over de onderwerpen die op deze website aan de orde komen.