Blog Image

Eindejaarstips 2021

  • On 19 december 2021

19 fiscale tips voor de jaarwisseling

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om te overwegen welke zaken u beter nog in 2021 kunt regelen, en welke u beter kunt uitstellen tot in 2022. Wij hebben 19 tips voor u. U kunt de tips ook als pdf downloaden.

1.
Hypotheek oversluiten: boeterente en kosten zijn in 2021 nog aftrekbaar tegen 43%, in 2022 tegen 40%. Wilt u gebruik maken van het hogere aftrekpercentage, pas uw hypotheek dan nog aan voor het einde van het jaar.

2.
Volgde u in 2021 een opleiding of studie? Dan kunt u alleen dit jaar nog deze kosten in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting.

3.
Plan uw investeringen voor een optimaal gebruik van fiscale investeringsfaciliteiten. Bent u van plan om in 2021 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Houdt u dan wel in de gaten dat de KIA vervalt als de investeringen die u pleegt en die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan €328.721. Als u dit bedrag dreigt te overschrijden en u kunt een investering uitstellen dan is het te overwegen de investering uit te stellen tot in 2022.

4.
Verricht een aanbetaling op een bedrijfsmiddel dat nog niet in gebruik is genomen in 2021. Als u het bedrijfsmiddel in 2021 nog niet in gebruik heeft genomen, geldt een bijzondere regeling. De berekende investeringsaftrek voor een bedrijfsmiddel kunt u dan slechts in 2021 in aanmerking nemen tot maximaal het bedrag van de (aan)betaling in 2021.

5.Verkoop oude bedrijfsmiddelen pas in 2022. Energiezuinige of milieuvriendelijke investering? Meld deze tijdig.

6.
Na maximaal 5 jaar auto overheven naar privé: denk aan een verkoop uit de bv i.v.m. afschrijvingspotentieel en bijtellingsperioden. Ga na of de auto op de zaak sowieso de voordeligste constructie is. Neem contact op met uw adviseur.

7.
Houd rekening met aflossing bij bijzonder uitstel van betaling. Als u bijzonder uitstel van betaling (BUVB) hebt aangevraagd, moet u vanaf 1 oktober 2022 uw belastingschuld voldoen in 60 maandelijkse termijnen. Omdat al het verleende BUVB is gestopt vanaf 1 oktober 2021, moet u vanaf die datum weer voldoen aan alle betalingsverplichtingen die vanaf die datum zijn ontstaan. Dit is met inbegrip van betalingsverplichtingen die hun oorsprong vinden in de periode voor 1 oktober 2021, zoals de betalingsplicht voor de btw of loonheffingen over september 2021 of het derde kwartaal 2021.

8.
Beoordeel fiscale eenheid: in 2022 wordt de lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting van €245.000 verlengd naar €395.000. Verzoek eventueel vóór 2022 om ontvoeging uit een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

9.
Stel winst in de bv uit tot 2022. De heffing van vennootschapsbelasting wordt in 2022 aangepast. Zo gaat de bv in 2022 het lage tarief van 15% betalen over een winst tot €395.000. Over het meerdere geldt vanaf 2022 een tarief van 25,8%.

10.
Lenen van de bv, pas op! Schulden van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en hun partner aan de eigen bv voor zover die meer bedragen dan €500.000, worden vanaf 2023 belast in box 2 als dividenduitkering tegen 26,9%. Het kan voor u als dga verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen.

11.
Benut de werkkostenregeling optimaal. Vanwege de COVID-19-crisis is het werkkostenbudget voor 2021 wederom verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom. Boven de grens van €400.000 van de loonsom is 1,18% van toepassing.

12.
Optimaliseer uw salaris uit de bv tot de belastingschijf die effectief een lagere belastingdruk geeft dan in de bv. Neem contact op met uw adviseur.

13.
Let op met de hypotheek van de bv, deze wordt minder gunstig door beperking van de aftrek in de Inkomstenbelasting. Neem contact op met uw adviseur.

14.
Spaargeld overboeken naar bv: overweeg bij een hoge belastingdruk in box 3 de oprichting van een spaar-bv.

verliesverdamping

15.
Voorkom verliesverdamping. Als hoofdregel geldt op dit moment dat verliezen zes jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de nog niet verrekende verliezen. Mogelijk kunt u verliesverdamping per 2022 voorkomen door in 2021 maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door de vrijval van een herinvesteringsreserve.

16.
Benut de bijtelling van 12% voor privégebruik elektrische auto. Met ingang van 2022 wordt de bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak verhoogd van 12% naar 16% van een deel van de cataloguswaarde. Bovendien wordt het deel van de cataloguswaarde waarover die verlaagde bijtelling geldt, kleiner: €35.000 in plaats van €40.000.

17.
Neem de beoogde bedrijfsopvolger nu in dienst bij uw bv. Overweegt u de aandelen in uw bv op 1 januari 2025 te schenken aan uw kinderen of bedrijfsopvolger? Neem deze dan uiterlijk 31 december 2021 in dienst bij uw bv.

18.
Maak in 2021 gebruik van de tijdelijke verhoging schenkingsvrijstelling. De bestaande schenkingsvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers zijn alleen voor het jaar 2021 verhoogd met €1.000. Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op €6.604 voor schenkingen van de ouders, en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op €3.244. Door deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de COVID-19-crisis door te komen.

19.
Papieren schenking: denk aan een schenking op papier (liefst via notaris) om uw vermogen voordelig weg te schenken. Neem contact op met uw adviseur.

0 comments on Eindejaarstips 2021