AFTREKPOSTEN

AUTO WEL OF NIET OP DE ZAAK?

Auto op de zaak of privé

U hebt een auto en u hebt een onderneming. Moet u uw auto nu op naam van de zaak zetten of als privé-bezit gebruiken? Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Wat voordeliger voor u uitpakt, is uit te rekenen. Hierbij spelen factoren als de ouderdom, aantal te rijden kilometers, wel/niet btw, aankoopprijs en cataloguswaarde (nieuwwaarde) een rol. Een eenmaal gemaakte keuze is niet zomaar meer te wijzigen, dus het is belangrijk zorgvuldig af te wegen wat in uw geval de beste optie is: zakelijk of privé.

Over het algemeen geldt dat een nieuwe auto vrijwel altijd het voordeligst op de zaak gezet kan worden, zeker als u, paradoxaal genoeg, veel privé-kilometers rijdt. Koopt u een tweedehands auto, dan is het raadzaam vooraf even te overleggen met uw adviseur. Er spelen daarbij zoveel variabelen mee, dat daar geen vaste regels voor zijn te geven.

Auto op de zaak of privé

Auto op de zaak

Als u de auto op de zaak zet, dan mag u alle kosten die verband houden met die auto aftrekken, ook de kosten die in het buitenland zijn gemaakt. De belangrijkste kostenposten zijn: afschrijving aanschafwaarde (meestal over 5 jaar, met restwaarde), verzekering (allrisk), brandstof, onderhoud, motorrijtuigenbelasting, tol- en veergelden, rente-financiering (indien van toepassing).

Het nadeel van een auto van de zaak is dat u een bepaald percentage van de cataloguswaarde (inclusief btw) bij uw inkomen moet tellen als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Lees hierover meer onder Bijtelling.

Auto als privé-bezit

Behoort de auto tot het privé-vermogen, dan is de regeling vrij eenvoudig: u mag maximaal 19 cent per gereden zakelijke kilometer aftrekken. Woon-werkverkeer wordt ook tot de zakelijke kilometers gerekend. In die 19 cent zijn alle autokosten verdisconteerd, dus afschrijving, brandstof, onderhoud, verzekering, wegenbelasting, parkeergeld, etc. Dat lijkt weinig, en dat is het ook. De aftrek is al jaren hetzelfde, ondanks de gestegen brandstofprijzen. Bij een prijs per liter van € 1,60 en een verbruik van 1:10 kost de auto alleen al aan brandstof 16 cent per kilometer. De 19-cent regeling geldt ook als u een auto huurt.

Portfolio