DIVIDENDBELASTING

aangifte DVB

Afschaffing dividendbelasting

Het kabinet is van plan met ingang van 2019 de dividendbelasting af te schaffen. Vooral buitenlandse bedrijven hebben hier financieel voordeel van, Nederlandse bedrijven niet. Want net als loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting is, is dividendbelasting een voorheffing op de eindbelasting van bv’s in Nederland. En bij recht op de deelnemingsvrijstelling hoefde er sowieso geen dividendbelasting in te worden gehouden. De afschaffing heeft wel een enorm administratief voordeel voor Nederlandse bedrijven.

Wat is dividendbelasting?

Dividend, ook wel winstuitkering, is de uitkering van (een deel van) de winst van een vennootschap – meestal een bv – aan de aandeelhouders. Voor een winstuitkering is een formeel besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) nodig. Over deze uitkering moet vervolgens dividendbelasting worden afgedragen.

Hoeveel dividendbelasting?

De vennootschap moet over de winstuitkering 15% dividendbelasting inhouden. De ontvanger moet vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting (als de aandeelhouder een persoon is) nog eens 10% betalen. In totaal dus 25%.

Wie betaalt dividendbelasting?

Degene die de dividendbelasting moet betalen, is degene die de dividenduitkering krijgt. In het algemeen dus de aandeelhouder. Maar de vennootschap die het dividend uitkeert, moet die belasting inhouden op de bruto uitkering via de aangifte dividendbelasting.

Wanneer aangifte doen?

Binnen een maand na de dag waarop de opbrengst beschikbaar is gesteld moet de vennootschap aangifte doen én betalen. Doet u te laat aangifte of betaalt u niet op tijd, dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen. Als u van de Belastingdienst een aangifteformulier krijgt toegezonden dan bent u verplicht aangifte te doen, ook al denkt u dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen.