Aangifte dividendbelasting

U moet aangifte dividendbelasting doen als u dividend, ook wel winstuitkering, uitkeert. Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst van een vennootschap – meestal een bv – aan de aandeelhouders. Voor een winstuitkering is een formeel besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) nodig. Over deze uitkering moet vervolgens dividendbelasting worden afgedragen.

Hoeveel?

De vennootschap moet over de winstuitkering 15% dividendbelasting inhouden. De ontvanger moet vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting (als de aandeelhouder een persoon is) nog eens 11,9% betalen. In totaal dus 26,9%.

Wie betaalt dividendbelasting?

Degene die de dividendbelasting moet betalen, is degene die de dividenduitkering krijgt. In het algemeen dus de aandeelhouder. Maar de vennootschap die het dividend uitkeert, moet die belasting inhouden op de bruto uitkering via de aangifte dividendbelasting.

Wanneer?

Binnen een maand na de dag waarop de opbrengst beschikbaar is gesteld moet de vennootschap aangifte dividendbelasting doen én betalen. Doet u te laat aangifte of betaalt u niet op tijd, dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen. Als u van de Belastingdienst een aangifteformulier krijgt toegezonden dan bent u verplicht aangifte te doen, ook al denkt u dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen.