Urencriterium en aftrekposten

De fiscus hanteert het urencriterium: u moet minimaal 1.225 uren per kalenderjaar werkzaam zijn als ondernemer om aanspraak te kunnen maken op bepaalde fiscale faciliteiten. Bovendien moet 50% van uw arbeidstijd zijn besteed aan uw onderneming. U moet de gewerkte uren wel kunnen onderbouwen, dus het is aan te raden om een urenregistratie bij te houden.
Voor sommige aftrekposten hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium, bijvoorbeeld de mkb-winstvrijstelling, maar voor andere aftrekposten weer wel, zoals de zelfstandigenaftrek. Wij informeren u graag over de details.

Starters en urencriterium

Start u pas later in het jaar met uw onderneming, dan gaat u die 1.225 uren waarschijnlijk niet halen. Er wordt voor het urencriterium dus niet pro rato gekeken. U kunt dan wel ondernemer zijn, maar hebt geen recht op de daaraan gekoppelde aftrekposten.

Voor iemand die in de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was geldt niet de eis dat tenminste 50% van de werktijd aan de onderneming werd besteed. Wel moet de 1.225 uur gehaald worden. Dat biedt dus de mogelijkheid om vanuit bijvoorbeeld een parttime dienstverband een onderneming te starten.

Portfolio
Portfolio

Zwangerschap / arbeidsongeschiktheid

De uren die u in verband met zwangerschap niet werkt, mogen wel meetellen voor het urencriterium. Het aantal uren is beperkt tot het aantal uren dat een normale werkneemster heeft bij zwangerschaps- en bevallingsverlof (16 weken).

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt of kan krijgen en gaat ondernemen, dan hoeft u maar 800 uur per jaar werkzaam te zijn in plaats van 1.225 uur.