AFTREKPOSTEN

SAMENWERKING PARTNERS

SAMENWERKING MET UW PARTNER

Het komt regelmatig voor dat een echtgenoot / fiscale partner meewerkt in de onderneming. Om die partner voor arbeid te belonen zijn er in principe drie mogelijkheden. Hieronder worden deze summier besproken. Hebt u een bv, lees dan meer over meewerken partner in bv. Wij zoeken graag voor u uit wat in uw situatie het gunstigst is.

MEEWERKBELONING

Betaalt u uw partner minder dan € 5.000 per jaar? Dan is dat bedrag voor u niet aftrekbaar van de winst, maar uw partner hoeft dit ook niet als inkomen op te geven. U kunt dan ook recht hebben op de meewerkaftrek. Dat betekent dat u een klein percentage van de winst mag aftrekken. Dat percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming. U moet dan zelf wel voldoen aan het urencriterium.

Betaalt u meer dan € 5.000 per jaar? Dan mag die beloning niet “onzakelijk” zijn, dus niet veel meer dan de gebruikelijke tarieven in de markt. U mag de beloning aftrekken van de winst, en uw partner moet dit bedrag in de aangifte opgeven als “resultaat overige werkzaamheden”, en over dit bedrag inkomstenbelasting en premie ZVW betalen.

DIENSTBETREKKING

U kunt uw partner ook op de loonlijst zetten. Er moet dan loon betaald worden (waarover loonheffingen moeten worden ingehouden) en uw partner moet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken als andere werknemers. Zo moet er o.a. sprake zijn van een gezagsverhouding. Dat laatste wordt niet snel verondersteld aanwezig te zijn tussen partners.

MAN-VROUWFIRMA

Als uw partner veel uren draait in de onderneming, dan ligt het meer voor de hand om samen een maatschap of firma aan te gaan. De winstverdeling moet dan wel zakelijk zijn: zou u een willekeurige derde hetzelfde winstaandeel hebben gegeven? Uw partner heeft dan ook recht op een aantal aftrekposten voor ondernemers.