SALARIS ONLINE

8 voordelen van salaris online

Voordelen Salaris Online

KendR kan uw volledige salarisadministratie verzorgen, maar u kunt ook een deel daarvan zelf doen via Salaris Online. U voert zelf mutaties in als het u uitkomt en hebt toegang tot de gegevens in uw salarisadministratie.

Dit zijn de 8 voordelen van Salaris Online:

Digitale dossiers zijn altijd en overal toegankelijk.

U kunt zelf analyses maken van de data.

Salaris Online is ook beschikbaar als mobiele app.

Wij controleren en verzorgen de aangiften LH.

U kunt zelf uw salarisadministratie beheren en inzien.

Werknemers kunnen zelf hun digitale loonstroken en jaaropgaven downloaden.

Dankzij Salaris Online is uw salarisadminstratie compliant in wet- en regelgeving.

Foutloze communicatie met instanties als verzekeraars, belastingdienst, pensioenfondsen.