Klachtenregeling

Vanzelfsprekend betrachten wij de uiterste zorgvuldigheid bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Cliënten en andere belanghebbenden die desondanks een klacht hebben over ons, over vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of over het stelsel van kwaliteitsbeheersing, kunnen deze klacht in eerste instantie bij de accountant/eigenaar, kwaliteitsmanager, of het bestuur neerleggen. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het document Klachtbehandeling (hiernaast te downloaden als pdf).
Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn/haar klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA.