Privacybeleid

KendR behandelt alle aanvragen om informatie of kennismakingsgesprekken vertrouwelijk. Informatie over relaties en andere derden wordt niet verstrekt, tenzij er een dwingendrechtelijke verplichting is. In dat laatste geval wordt de betrokkene uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Originele stukken van een relatie worden nooit teruggeven aan een ander dan de relatie in kwestie of, mocht deze niet in staat zijn tot ontvangst, degene die een schriftelijke volmacht kan overleggen of beschikt over een verklaring van erfrecht.